Đồng hồ vạn năng lutron http://donghovannang-lutron.khogia.net Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Thu, 01 Dec 2022 21:10:12 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Đồng hồ vạn năng Lutron DM9027T http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm9027t.html Đồng hồ vạn năng Lutron DM9027T

Đồng hồ vạn năng Chỉ thị số
Giải đo :
+ ACA : 200u/2m/20m/200m/10A +-0.8%
+ DCA : 200u/2m/20m/200m/10A +-0.8%
+ Đo điện trở : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ +- 0.8%
+ Đo điện áp AC : 200 mV/2/20/200/600 V +-0.8%
+ Đo điện áp DC : 200 mV / 2 V/ 20 V/ 200 V / 600 V +-0.2%
Kiểm tra diode, tự khóa
Hãng sản xuất : Lutron - Đài loan


http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm9027t.doc
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm9027t.html
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm9027t.doc
2.244.000 VND
Đồng hồ vạn năng Lutron DM9027T ]]>
Tue, 11 Jun 2013 08:37:49 +0700 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm9027t.html
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9093 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9093.html Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9093

Đồng hồ vạn năng Lutron Chỉ thị số
Giải đo :
+ Đo tụ điện : 20uF
+ Đo cuộn cảm 20 H
+ ACA : 10A +-1.5%
+ DCA : 10A +-1.5%
+ Đo điện trở : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ +- 0.8%
+ Đo điện áp AC : 200 mV/2/20/200/600 V +-1%
+ Đo điện áp DC : 200 mV / 2 V/ 20 V/ 200 V / 600 V +-0.5%
+ Tần số : 900K Hz
+ Nhiệt độ : -200℃ to 1230℃
Kiểm tra diode, tự khóa, RS232
Hãng sản xuất : Lutron - Đài loan


http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9093.doc
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9093.html
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9093.doc
3.500.000 VND
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9093 ]]>
Tue, 11 Jun 2013 08:50:29 +0700 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9093.html
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9960 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9960.html Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9960

Đồng hồ vạn năng Lutron Chỉ thị số
Giải đo :
+ Đo tụ điện :4nF/ 40nF/ 400nF/ 4µF/ 40 µF/ 400 µF/ 4mF/ 40mF
+ ACA : 10A/ 400mA/ 40mA/ 4000 µA/ 400 µA
+ DCA : 10A/ 400mA/ 40mA/ 4000 µA/ 400 µA
+ Đo điện trở : 400/ 4K/ 40K/ 4M/ 40M Ω
+ ACV : 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 1000V
+ DCV : 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 1000V
+ Tần số : 4Khz/ 40KHz/ 400KHz/ 4MHz/ 40MHz
Kiểm tra diode, kiểm tra liên tục
Hãng sản xuất : Lutron - Đài loan


http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9960.doc
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9960.html
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9960.doc
1.700.000 VND
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9960 ]]>
Tue, 11 Jun 2013 09:19:38 +0700 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9960.html
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9981G http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9981g.html Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9981G

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9981G
Chỉ thị số
Giải đo :
+ Đo tụ điện :40 nF/400 nF/4 uF/40 uF/100 uF
+ ACA : 10 A/400 mA/40 mA/4000 uA/400 uA
+ DCA : 10 A/400 mA/40 mA/4000 uA/400 uA
+ Đo điện trở : 400/4 K/40 K/400 K/4 M/40 M Ω
+ ACV : 4 V/40 V/400 V/600 V
+ DCV : 400.0 mV /4 V/40 V/400 V/600 V
+ Tần số : 4 Hz/40 Hz/400 Hz/4 KHz/40 KHz/400 KHz/4 MHz
Kiểm tra diode, kiểm tra liên tục
Hãng sản xuất : Lutron - Đài loan


http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9981g.doc
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9981g.html
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9981g.doc
650.000 VND
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9981G ]]>
Tue, 28 May 2013 01:20:32 +0700 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9981g.html
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9982G http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9982g.html Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9982G

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9982G
Chỉ thị số
Giải đo :
+ Đo tụ điện :6 nF/60 nF/600 nF/6 uF/60 uF
+ Đo điện trở : 600/6 K/60 K/600 K/6 M Ω
+ ACV : 6 V /60 V/600 V
+ DCV : 6 V /60 V/600 V
Kiểm tra diode, kiểm tra liên tục
Hãng sản xuất : Lutron - Đài loan


http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9982g.doc
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9982g.html
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9982g.doc
750.000 VND
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9982G ]]>
Tue, 28 May 2013 01:29:26 +0700 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9982g.html
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9983G http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9983g.html Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9983G

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9983G
Chỉ thị số
Giải đo :
+ DCA : 10A/600 mA/60 mA
+ ACA : 10A/600 mA/60 mA
+ Đo tụ điện :6 nF/60 nF/600 nF/6 uF/60 uF
+ Đo điện trở : 600/6 K/60 K/600 K/6 M Ω
+ ACV : 6 V /60 V/600 V
+ DCV : 6 V /60 V/600 V
+ Hz : 40 Hz to 1 KHz.
Kiểm tra diode, kiểm tra liên tục
Hãng sản xuất : Lutron - Đài loan
 


http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9983g.doc
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9983g.html
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9983g.doc
870.000 VND
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9983G ]]>
Tue, 28 May 2013 01:23:39 +0700 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9983g.html
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9030 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9030.html Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9030

Đồng hồ vạn năng Chỉ thị số
Giải đo :
+ ACA : 10A +-1.5%
+ DCA : 10A +-1.5%
+ Đo điện trở : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ +- 0.8%
+ Đo điện áp AC : 200 mV/2/20/200/600 V +-1%
+ Đo điện áp DC : 200 mV / 2 V/ 20 V/ 200 V / 600 V +-0.5%
+ Tần số : 200/2K/20K Hz
+ Nhiệt độ : -20℃ to 750℃
+ Đo vòng tua động cơ
Kiểm tra diode, tự khóa
Hãng sản xuất : Lutron - Đài loan


http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9030.doc
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9030.html
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9030.doc
3.500.000 VND
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9030 ]]>
Tue, 11 Jun 2013 08:39:51 +0700 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9030.html
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9031 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9031.html Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9031

Đồng hồ vạn năng Lutron Chỉ thị số
Giải đo :
+ ACA : 10A +-1.5%
+ DCA : 10A +-1.5%
+ Đo điện trở : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ +- 0.8%
+ Đo điện áp AC : 200 mV/2/20/200/600 V +-1%
+ Đo điện áp DC : 200 mV / 2 V/ 20 V/ 200 V / 600 V +-0.5%
+ Tần số : 900K Hz
+ Nhiệt độ : -200℃ to 1230℃
+ Đo vòng tua động cơ
Kiểm tra diode, tự khóa, RS232
Hãng sản xuất : Lutron - Đài loan


http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9031.doc
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9031.html
http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9031.doc
3.640.000 VND
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9031 ]]>
Tue, 11 Jun 2013 08:42:58 +0700 http://donghovannang-lutron.khogia.net/dong-ho-van-nang-lutron-dm-9031.html